Házirend

Az Érdi Torna Club Házirendje

Általános alapelvek:

 • Ez az Érdi Torna Club szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az Egyesület vezetősége határozza meg.
 • Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik az Érdi Torna Club által tartott edzéseken, foglalkozásokon, versenyeken, rendezvényeken részt vesznek, illetve annak helyszínén tartózkodnak.
 • Területi hatálya kiterjed az Érdi Torna Club által használt tornatermekre, sportpályákra, az egyesület által szervezett programok helyszínére.  Időbeli hatálya kiterjed a Házirend kihirdetésének napjától annak módosításáig, vagy visszavonásáig.

A sportolók szüleinek jogai:

 • A szülőknek joguk van az egyesület házirendjét megismerni és erről a szülői értekezleteken tájékoztatást kérni.
 • Joguk van a sportolók edzésrendjéről, fejlődéséről, magaviseletéről, felvilágosítást kapni

A sportolók szüleinek kötelességei:

 • A szülőknek joguk van az egyesület házirendjét betartani és gyermekeikkel betartatni.
 • A szülőknek a foglalkozások alatt a gyerekeket az edzésterületen kívül (folyosón, előtérben) van lehetőségük várni. Az edzések szakszerű és biztonságos levezetése érdekében a teremben szülő nem tartózkodhat, csak ha az adott foglalkozást vezető edző ezt külön engedélyezi.
 • A szülőknek az edzésekkel kapcsolatban felmerült problémáikkal minden esetben a foglalkozást vezető edzőhöz, oktatóhoz kell fordulniuk először.

Sportolók kötelességei:

 • A tornatermekbe utcai cipővel belépni tilos. A sportolóknak az öltözőkben van lehetőségük átöltözni. Az öltözőből a tornaterembe váltócipőben, vagy papucsban lehet közlekedni. A tornateremből a mellékhelységbe csak váltócipőben, vagy papucsban lehet kimenni. Zokniban vagy mezítláb kifejezetten tilos kimenni a tornateremből.
 • Köteles az edzésen, versenyen, táborban, és a rendezvényeken a rendet és a tisztaságot megtartani, sportszerűen, etikusan viselkedni, megfelelő öltözékben megjelenni.
 • A sportolók az egyesület által meghatározott összegű tandíjat minden hónap 14. napjáig kötelesek megfizetni készpénzzel az edzőknél, oktatóknál vagy átutalással az Egyesület számlaszámára: 10101119-03541500-01003002 Budapest Bank Zrt. A közleményben fel kell tűntetni a sportoló nevét, a befizetett hónapot és a foglalkozás nevét.
 • Az edzésekről távozni, csak a kijelölt edzésidő végével lehet. Ettől eltérni csak külön szülői kérésre az edzői engedélyével lehet.
 • A tornateremben, a foglalkozások alatt kifejezetten tilos rágógumit, cukorkát fogyasztani.
 • A tornaterembe ételt bevinni, ott ételt fogyasztani tilos. Innivalót be lehet vinni a terembe, fogyasztását a foglalkozást vezető edző engedélyezi.
 • A sportoló a foglalkozások alatt nem viselhet semmilyen ékszert vagy órát, haját összefogva viselheti.
 • A tornaterembe mobiltelefont bevinni csak kikapcsolt állapotban lehet.
 • A használatra átvett egyesületi ruházatért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • Minden sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, megakadályozni a rongálást. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot az edzőnek azonnal jelenteni kell.

Az Egyesület kötelességei:

 • Az Egyesület a sportolókért kizárólag a foglalkozások idejében vállal felelősséget.
 • Az Egyesület vállalja, hogy a foglalkozásokhoz szakszerű körülményeket biztosít. Vállalja, hogy a foglalkozásokon dolgozó oktatók, edzők rendelkeznek a szükséges végzettséggel.
 • Az Egyesület vállalja, hogy az edzőket, oktatókat kizárólag törvényes munkavégzéshez szükséges szerződésekkel foglalkoztatja.
 • Az Egyesület a foglalkozásokkal kapcsolatos változásokról, esetleg annak elmaradásáról a sportolókat/szüleiket a megadott elérhetőségeken időben értesíti. A kommunikáció hivatalos csatornája az adatlapon megadott email cím.

Érd, 2015. szeptember 1.
Érdi Torna Club

A házirend letölthető formátumban:

pdfAz Érdi Torna Club házirendje.doc